Resultaten

Deelnemers aan de training (de stresslessen) rapporteren gemiddeld 2 punten verbetering op een schaal van 0 – 10 in hun vermogen om met stress om te gaan. Dit effect was na een half jaar nog steeds aanwezig.
De training scoort gemiddeld een dikke 8 bij de deelnemers.

Opmerkingen van deelnemers over de training:

Ik was erg tevreden over de zorgvuldigheid van de trainer en de diversiteit van de onderwerpen

Alles was interessant en bruikbaar bij deze training

Het was een zeer waardevolle training, Het gad stof tot dieper nadenken mar ook praktische handvatten

Ik heb geleerd dat er altijd beweging is en dat balans zoeken een continue proces is. Ik ben me er van bewust geworden dat ik me niet hoef te laten meeslepen met alle externe invloeden

Ik ben mij bewust geworden van mijn valkuilen en mijn beschermende factoren

Deskundige en enthousiaste trainer

Mijn inzicht hoe ik stress kan beïnvloeden is enorm toegenomen

Hoe iemand moeilijke dingen zo lekker simpel kan vertellen

Over de workshop:

„Uit ons medewerkers tevredenheidsonderzoek bleek dat werkdruk en werk-privé balans in onze organisatie aandacht behoeften. Wij hebben daartoe een workshop met de Stresswinkel georganiseerd waarbij de deelnemers én handvatten hebben gekregen voor het omgaan met stress én we een stap hebben gezet in het bespreekbaar maken van werkdruk en stress. De workshop is door de deelnemers met een hoog rapportcijfer beoordeeld”. Directeur Oogkliniek.

Over de coaching:

Ik voelde de ruimte om zelf op zoek te gaan naar mijn eigen oplossingen en vond ze

Ik kreeg precies wat ik nodig had

De begeleiding van de coach was ondersteunend en deskundig

Ik vond de begeleiding van Marion heel respectvol en waardevol.